Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

turistički prodaja

Google map

moteli, Varaždin - Rakite

Varaždin - Rakite
Površino: 249.00 m2
Cijena: 1.750.000,00 kn
(250.000,00 €)
Podrobnosti