Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

OBAVIJESTO NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČASukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača NN 79/07., 125/07.–isp.,79/09. i 89/09.– isp. obavještavamo klijente da

prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti, u pisanom obliku, na adresu:Nekretnine Croatia

Frana Supila 48

42000 VaraždinOdgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.


PotrošačIme i prezime:Adresa za dostavu odgovora: