Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Zemljišta prodaja

Google map

gradevinska, Beretinec - Beretinec

Beretinec - Beretinec
Površina: 1665.00 m2
Cijena: 245.000,00 kn
(35.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Varaždin - Biškupec

Varaždin - Biškupec
Površina: 4942.00 m2
Cijena: 700.000,00 kn
(100.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Maruševec - Korenjak

Maruševec - Korenjak
Površina: 1650.00 m2
Cijena: 28.700,00 kn
(4.100,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Petrijanec - Petrijanec

Petrijanec - Petrijanec
Površina: 5000.00 m2
Cijena: 350.000,00 kn
(50.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Maruševec - Korenjak

Maruševec - Korenjak
Površina: 4411.00 m2
Cijena: 77.000,00 kn
(11.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Podstrana - Podstrana

Podstrana - Podstrana
Površina: 1500.00 m2
Cijena: 1.792.000,00 kn
(256.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Jasenice - Jasenice

Jasenice - Jasenice
Površina: 228.00 m2
Cijena: 280.000,00 kn
(40.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Cestica - Brezje Dravsko

Cestica - Brezje Dravsko
Površina: 9190.00 m2
Cijena: 210.000,00 kn
(30.000,00 €)
Detaljnije

gradevinska, Varaždin - Centar

Varaždin - Centar
Površina: 1175.00 m2
Cijena: 1.204.000,00 kn
(172.000,00 €)
Detaljnije