Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Zemljišta prodaja

Google map

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 1683.00 m2
Cijena: 188.496,00 kn
(26.928,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 1745.00 m2
Cijena: 195.440,00 kn
(27.920,00 €)
Detaljnije

industraijska, Varaždin - Posrednjak

Varaždin - Posrednjak
Površina: 8362.00 m2
Cijena: 6.650.000,00 kn
(950.000,00 €)
Detaljnije

industraijska, Varaždin - Lajtnerica

Varaždin - Lajtnerica
Površina: 9742.00 m2
Cijena: 2.727.760,00 kn
(389.680,00 €)
Detaljnije

industraijska, Varaždin - Lajtnerica

Varaždin - Lajtnerica
Površina: 4871.00 m2
Cijena: 1.363.880,00 kn
(194.840,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 16900.00 m2
Cijena: 126,00 kn
(18,00 €)
Detaljnije